The largest white diamond

15

March

blog-img
Blog
Posted by rootuser on Mar 15, 2021

The largest white diamond

بزرگترین الماس سفید کیفیت جواهری 378 قیراطی از معدن Karowe استخراج شد. این دومین الماس بالای 300 قیراط است که در یکسال گذشته از این معدن استخراج شده است.

LUCARA RECOVERS 378 CARAT TOP WHITE GEM DIAMOND FROM THE KAROWE MINE IN BOTSWANA

Lucara Diamond

الماس لوکارا

Lucara  از اهمیت ویژه ی معدن خبر می دهد. یک الماس سفید و عالی با کیفیت سنگهای قیمتی 378 قیراطی، بدون شکستگی اخیراً از معدن کاروو حاصل از واحد جنوبی کشف شد. این دومین الماس با کیفیت سنگهای قیمتی +300 قیراط است که امسال مستقیم از این واحد استخراج می شود ، که این نشان از عملکرد قوی مدار و فرآیند صحیح این معدن دارد. الماس های 378 قیراط و 341 قیراطی ازXRT  استخراج شدند.

 

ایرا توماس ، مدیرعامل لوکارا اظهار داشت: "این الماس عالی 378 قیراطی دومین الماس کشف شده +300 قیراطی ما تاکنون در سال جاری است که یک شروع قوی در 2021 را رقم زده است. الماس 378 قیراطی به یک نژاد نادر و خاص از الماس های استثنایی و با ارزش بالا می رسد.استخراج الماس های بزرگ ، مانند سنگهای 378 قیراطی و 341 قیراطی ، در یک پروسه حساس انجام می شود. برای معدن کاروو حداقل 13 سال دیگر پس از توقف فعالیت معادن روباز در سال 2026 شاهد استخراج از آن خواهیم بود. ما منتظر یک 2021 امن ، پربار و شلوغ هستیم. "

این اطلاعیه مطبوعاتی توسط دکتر جان آرمسترانگ ،بررسی و تأیید شده است.


Business Listing
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z